Rozwój motoryzacji a szybkość.

fast-car-1150341-mRok 1894 jest jednym z ważniejszych w historii rozwoju motoryzacji. To wtedy właśnie swój początek bierze historia wyścigów motorowych. Na uwagę zasługuje fakt, ze miało to miejsce tylko w 8 lat po wyjechaniu z warsztatu pierwszego samochodu skonstruowanego przez Karla Benza. Z dzisiejszej perspektywy uzyskiwane wówczas prędkości nie należały do oszałamiających, to dla żyjących wówczas ludzi były to szokujące rekordy. W pierwszym konkursie prędkości zwycięzcą można było się poczuć już za przejechanie odcinka 126 km ze średnią prędkością około 23 km/h.

 

Rekord ten był jednak bardzo krótkotrwały. Już w roku 1898 kolejnym stopniem w biciu rekordów prędkości był wynik niemal trzykrotnie wyższy. Ówczesnym demonem prędkości od tej chwili kierowca, który swoim automobilem złamał barierę 63km/h. Kolejny raz triumf nie trwał długi, gdyż już po niepełnych dwunastu miesiącach przekroczono wcześniej nieosiągalna granicę 100km/h. Po 7 latach została przekroczona granica prędkości wynoszącą 200km/h. W końcówce drugiej dekady dwudziestego wieku w roku 1927 śmiałek w swoim ówczesnym bolidzie przekroczył barierę 300 km/h. W tylko nieco ponad jeden wiek od pierwszego automobilu maksymalna szybkość osiągana przez te pojazdy mechaniczne wzrosła z 20 km/h do złamanej w roku 1997 prędkości 1223km/h.